Do konca júla sa možno prihlásiť na pomaturitné štúdium

29.07.2008

     Už len do štvrtka 31. júla 2008 majú neúspešní uchádzači o štúdium na vysokej škole možnosť podať si v druhom termíne prihlášku na pomaturitné štúdium na stredných školách. Na výber majú odbory ekonomického, technického, umeleckého či zdravotníckeho zamerania.
     O voľných miestach je potrebné sa informovať priamo na konkrétnej škole. Vyplnená prihláška sa odovzdáva riaditeľovi školy. Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia v období od 18. do 31. augusta 2008, pričom konkrétny termín určí riaditeľ školy.
     Podľa druhu trvá toto štúdium zvyčajne dva až tri roky a absolventi ho ukončujú záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. V minulom školskom roku navštevovalo pomaturitné štúdium približne 2 600 študentov.

Bratislava 29. júl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku