Audit súladu ochrany osobných údajov spracúvaných v systémoch aScAgenda a eŠkola s aktuálnou legislatívou na vybraných školách

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku