Navigácia
Skočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na tejto stránke nájdete informácie o tzv. zákazkách s nízkou hodnotou zadávaných ministerstvom postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Informácie o nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska (EKS) zadávaných ministerstvom nájdete vo Vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, v profile verejného obstarávateľa, resp. v Úradnom vestníku EÚ (iba v prípade nadlimitných zákaziek). Na tejto stránke nájdete nájdete pomocné dokumenty k zákazkám.

Informácie o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska (EKS) zadávaných ministerstvom nájdete na stránke www.eks.sk .
Skočiť na začiatok stránky