Metodické usmernenie č. 37/2012 pre poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na projekt Eurostars

01.08.2012

Dňa 1. augusta 2012 vstúpilo do platnosti "Metodické usmernenie č. 37/2012 pre poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na projekt Eurostars", ktoré slúži ako informácia pre záujemcov o účasť v programe Eurostars, informuje o tom, kto a za akých podmienok je oprávnený uchádzať sa o spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku