4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

02.10.2007

     V termíne od 12. do 18. novembra 2007 sa uskutoční v poradí už 4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. Jeho posolstvom je vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a techniky v spoločnosti, stimulovať záujem mladých ľudí o vedu, o kariéru vo výskume, ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o úlohe vedy a techniky v každodennom živote.
    
Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2007 na tlačovej konferencii podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Jej témou budú Perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015.
     Súčasťou projektu bude aj odovzdávanie cien za výtvarnú súťaž na tému Veda a ja určenej pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Z rúk ministra školstva si víťazi  prevezmú ceny v utorok 13. novembra 2007 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
     Vo štvrtok 15. novembra 2007 sa pod gesciou ministra Jána Mikolaja uskutoční národná konferencia Perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2007. V priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú na nej diskutovať poprední predstavitelia vlády SR, zástupcovia Európskej komisie, jednotlivých ministerstiev, ako aj  zástupcovia zväzov, združení a organizácií výskumu a vývoja.
     Slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2007 sa uskutoční v piatok 16. novembra 2007. V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave budú zároveň odovzdané ceny víťazom publicistickej súťaže „Je veda potrebná?“. Tá je určená pre študentov stredných škôl a študentov vysokých škôl všetkých stupňov štúdia.
     Podrobnejšie informácie o hlavných podujatiach a súťažiach možno nájsť na www.minedu.sk.
     Súčasťou Týždňa vedy je aj organizovanie sprievodných podujatí po celom území Slovenska. Uskutočnia sa vo forme dňa otvorených dverí, prednášok, seminárov, prezentácií projektov, konferencií, výstav, workshopov a pod. Budú realizované  v spolupráci  s ostatnými ministerstvami, VÚC, zväzmi, združeniami a organizáciami výskumu a vývoja, ako aj univerzitami a školami.

Bratislava 2. október 2007   

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku