03.05.2017 - Dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016)

Schéma DM - 3/2016 s názvom Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania bola v znení Dodatku č. 2 dňa 03.05.2017 zverejnená v Obchodnom vestníku na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku