» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom

Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom

Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur nadol; do 31. 12. 2008 sa zaokrúhľoval na celé stovky korún nadol.

akademický rok základ v €
2010/2011 € 305,00
2011/2012 € 300,00
2012/2013 € 305,00
2013/2014 € 320,00
2014/2015 € 330,00
2015/2016 € 335,00
2016/2017 € 360,00
2017/2018 € 400, 00
2018/2019 € 425,00
   2019/2020    € 470,00