» Aktuality » Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

05.11.2018
Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018
     Už tretí raz Európska komisia organizuje Európsky týždeň odborných zručností. Koná sa v dňoch od 5. do 9. novembra 2018 a jeho hlavné aktivity sa presunú z Bruselu do Viedne v rámci rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.
       Tak ako v uplynulých ročníkoch cieľom Európskeho týždňa odborných zručností bude prostredníctvom rôznych aktivít podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov ako cesty ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia.
     Počas novembra a decembra budú rôzne inštitúcie, poskytovatelia odborného vzdelávania, školy, vzdelávacie spoločnosti, zamestnávatelia, mimovládne organizácie a ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania, kariérneho rozvoja a trhu práce organizovať rôzne podujatia, ktoré mladým ľuďom, rodičom i verejnosti priblížia rôzne aspekty odborného vzdelávania.
     Na začiatku novembra bolo na oficiálnej stránke Európskej komisie venovanej Európskemu týždňu odborných zručností registrovaných viac ako 1 200 podujatí, ktoré prispejú k lepšej informovanosti o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy a podporia motiváciu mladých ľudí rozhodnúť sa pre túto kariérnu cestu. Aktivity podporí aj 26 národných a celoeurópskych ambasádorov, medzi ktorými Slovensko zastupuje  predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pripravili sériu podujatí, ktoré v kontexte Európskeho týždňa podporujú dôležitosť odborných zručností pre modernú spoločnosť.
     Stredoškoláci sa budú môcť počas celého novembra pochváliť svojím talentom a zručnosťami v súťaži Objav svoj talent. Súťaž je motiváciou pre mladých ľudí k hľadaniu svojej kariérnej cesty založenej na vlastnom talente, ale aj vedomostiach a zručnostiach získaných práve v odbornom vzdelávaní. Súťaž podporili známe osobnosti ako spevák Peter Bažík, futbalista Lukáš Gašparovič či herečka Broňa Kováčiková. 
     Posledný novembrový týždeň bude venovaný celoživotnému vzdelávaniu a špecificky vzdelávaniu dospelých. Týždeň celoživotného učenia spoluorganizovaný s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých prinesie desiatky podujatí na celom Slovensku a bude tvoriť tematickú mozaiku odborných seminárov, webinárov, konferencií a workshopov pre odbornú i širokú verejnosť.
     Aktivity vyvrcholia 29. novembra 2018, kedy ministerka školstva SR odovzdá cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania inštitúcii alebo osobnosti pôsobiacej v tejto oblasti. Zároveň tým založí tradíciu každoročného oceňovania odborníkov v celoživotnom vzdelávaní.
     Prehľad podujatí z celej Európy a ďalšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie venovanej Európskemu týždňu odborných zručností, slovenským podujatiam je venovaná stránka www.mesiacvzdelavania.sk spravovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.