» Aktuality » Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty

Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty

06.03.2017
Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty
     Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu.
     Prvá zmluva o poskytnutí NFP je v rámci tejto výzvy podpísaná s Univerzitou Komenského v Bratislave.
     V marci pokračuje uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP aj v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) s celkovou alokáciou 17,7 milióna eur na výzvu.
     Ďalšie informácie k operačnému programu Výskum a inovácie, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.