» Ministerstvo » Osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Výberové konania a výbery » Výberové konania podľa zákona č. 552/2003 Z.z. - Výkon práce vo verejnom záujme

Výberové konania podľa zákona č. 552/2003 Z.z. - Výkon práce vo verejnom záujme