» Aktuality » Vláda bude podporovať mladých vedcov

Vláda bude podporovať mladých vedcov

25.02.2016
Vláda bude podporovať mladých vedcov
     Vláda schválila tri programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), a to v období rokov 2016 až 2019. Prvým z nich je program „Podpora budovania personálnej infraštruktúry“. Ten sa zameriava najmä na mladých vedcov.
     „Prvýkrát tak budeme mať v Slovenskej republike systematickú podporu postdoktorandských miest, podporíme teda vedcov v kľúčovej, najzraniteľnejšej fáze ich osobného vývoja. Okrem toho, program podporí na obdobie troch rokov špičkové mladé vedecké tímy s vekom účastníkov do 35 rokov,“ hovorí šéf rezortu školstva Juraj Draxler. V rámci tohto nového programu APVV podporí aj reintegráciu vedcov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí a návrat zahraničných vedcov na slovenské pracoviská.
     Ďalší program „Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami“ sa bude zaoberať stimuláciou výrobkových a technologických inovácií v podnikoch. "Program umožní rozširovanie spolupráce slovenských firiem v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni, zároveň sa vytvoria predpoklady pre riešenie nových projektov," uvádza ministerstvo školstva v dôvodovej správe. 
     Posledný program je zameraný na podporu zvýšenia účasti slovenských organizácií v projektoch Horizontu 2020. Žiadatelia o grant Európskej únie z tohto programu budú môcť z APVV získať prostriedky na refinancovanie prípravy projektu. Navyše, projekty, ktoré síce získajú vysoké hodnotenie od odborníkov Európskej komisie, ale nedostanú sa do najužšieho výberu a komisia ich nezafinancuje, získajú finančné prostriedky z APVV. O riešenie projektov sa budú môcť uchádzať podnikatelia, univerzity a ostatné organizácie štátneho aj  neziskového sektora.
     Agentúra doteraz nemala vládou schválený žiadny program, vydávala len všeobecné výzvy na finančnú podporu. Posledné schválené programy APVV boli na obdobie 2007-2010.
     Predpokladaná podpora slovenskej vedy cez nové programy agentúry dosiahne v rokoch 2016 -2023 výšku až 97 200 000 eur.