V súťaži národného projektu žiaci prejavili invenciu, ktorá dospelým chýba

13.02.2015
      Ako sa vypracúva scenár k tzv. „učiteľskému“ digitálnemu objektu, si žiaci základných a stredných škôl mohli vyskúšať v súťaži „Staň sa aj TY tvorcom digitálneho objektu“, ktorú realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
      Do súťaže prihlásilo 68 žiakov základných a stredných škôl zo skoro celého Slovenska takmer 100 scenárov. Hodnotiaca komisia sa zhodla na troch najzaujímavejších, ktoré sa následne spracovali do digitálnych objektov. Okrem prvých troch miest sa komisia rozhodla udeliť aj jednu špeciálnu cenu, a to za inovatívny prístup a formu, ktorú si žiaci zvolili.
       Víťazom súťaže sa stali žiaci 8. a 9. ročníka zo Základnej školy na Ul. P. Dobšinského v Prievidzi - Mária Padyšáková, Hana Černáková a Jaromír Štepánek pod odborným vedením učiteľky geografie Mgr. Emílie Mokošovej, ktorí vytvorili scenár na tému Prírodné pomery. Pri tvorbe scenára sa deviatak a ôsmačky spoľahli na metódu tzv. brainstormingu: „Pri tvorbe sme poškrtali asi tri veľké A4-ky všetkého možného. Všetko, čo nás napadlo, sme napísali a potom sme z toho vybrali to najlepšie,“ povedal Štepánek.
       Druhý najlepší scenár s názvom „Próza, poézia“ poslal tím v zložení Veronika Čalfová, Nikolas Farkas, Ondrej Gondek, Krištof Koško, Samuel Kozák, Magdaléna Siládiová a Valentína Vajdová zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove. Na treťom mieste sa umiestnili Ján Sagan, Robin Kurilla, Ivana Kolesárová, Zuzana Adamčíková, Zuzana Vidová, Murad Vadim Al Duwaika a Laura Litváková zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove – a to vďaka scenáru na tému „Asertívna a efektívna komunikácia“.
        Špeciálnu cenu za inovatívny prístup si podľa hodnotiacej komisie zaslúžili Kristína Grolmusová, Dajana Morkes, Sophia Kovácsová a Alžbeta Anna Belanská zo základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi, a to za video s názvom „Formy vlády“. Pri tvorbe scenára žiačky použili formu generovania nápadov, priblížila Kovácsová: „Na začiatku prišiel každý s nejakým návrhom, čo by chcel robiť, môj nápad bol formy vlády, tak sme sa nejako dohodli. Formy vlády preto, lebo sme mali aj dosť hmotných prostriedkov na výrobu. Spolužiačka Betka chodí do folklórneho súboru Vtáčnik, takže mala kroj, Kristínka chodí do dychového súboru a mala uniformu, takže sme to aj využili. Chceli sme byť originálni, tak sme si povedali, že urobíme video.“
       Práve neobvyklá forma videa, ktorú si žiaci zvolili, urobila na hodnotiacu komisiu pozitívny dojem. „Niektorí žiaci to poňali viac formálnejšie, ale niektorí naozaj do toho dali tú invenciu, ktorá nám dospelým už troška niekedy chýba,“ povedal Andrej Stančík, odborný pracovník aktivity 1.2 projektu Moderné vzdelávanie –
digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. „V tomto národnom projekte dostávame podnety od učiteľov, ktorí nám takto pretavujú svoju prax a svoje skúsenosti. Chceli sme sa však na to pozrieť aj z inej strany, a to prostredníctvom žiakov, ktorí majú trochu iné videnie, čistejšiu hlavu. Chceli sme od nich získať pohľad, ako to vidia oni a čo je pre nich zaujímavé,“ dodal Stančík,
      Víťazným tímom odovzdali zástupcovia projektu poukazy na ročné predplatné časopisu Quark.  Súčasne mali ako prví možnosť vidieť odborné spracovanie troch najlepších a jedného najinovatívnejšieho scenára do digitálneho objektu. Nemenej zaujímavý bol pre žiakov fakt, že digitálne objekty vytvorené na základe ich scenárov sa budú používať v školách takmer po celom Slovensku. „Všetky objekty, ktoré deti vytvorili, sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. To znamená, že boli skontrolované a spracované tak, aby sa dali použiť. Bežne vo výučbe ich budú môcť používať všetky školy, okrem tých v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ potvrdil Stančík.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku