» Aktuality » Štvrťstoročie od obnovenia Trnavskej univerzity si pripomenula aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

Štvrťstoročie od obnovenia Trnavskej univerzity si pripomenula aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

17.10.2017
Štvrťstoročie od obnovenia Trnavskej univerzity si pripomenula aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa spolu s ďalšími hosťami zúčastnila 12. októbra 2017 na akademickej slávnosti pri príležitosti osláv 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave.
    Univerzita nadväzuje na činnosť pôvodnej Universitas Tyrnaviensis založenej v roku 1635. Tri z piatich fakúlt sa v národných hodnoteniach opakovane umiestňujú na prvom mieste. V roku 2016 sa Trnavská univerzita stala víťazom Národnej ceny Slovenskej Republiky za kvalitu, ktorú každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Slávnostný charakter podujatia umocnili scénické tance študentov, ktoré pripodobňovali kľúčové momenty histórie univerzity.
     „Trnavská univerzita so svojimi fakultami poskytuje študentom dostatok možností na získavanie a rozvíjanie poznatkov v pedagogickej, filozofickej oblasti, zdravotnej, duchovnej ako aj sociálnej oblasti," uviedla vo svojom príhovore Oľga Nachtmannová. Ako ďalej doplnila, 25 rokov fungovania obnovenej univerzity ovplyvnilo ráz mesta a predstavuje tiež tisíce absolventov, ktorých pre našu spoločnosť formovala ich alma mater.
     „Ciele, ktoré sa snažíte napĺňať, sú nespochybniteľné. Hovorím predovšetkým o výchove  študentov k tvorivému a nezávislému mysleniu a humanizmu. Okrem nich je to aj podpora zdravého sebavedomia u našich mladých ľudí, ktorá ich zároveň vedie k národnej hrdosti. Tieto ciele sú nielen ušľachtilé, ale pre našu spoločnosť kľúčové a rozhodujúce,“ dodala štátna tajomníčka.