» Aktuality » Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú

Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú

16.12.2014
Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú
     Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl sa konalo v dňoch 11. – 14. decembra 2014 v spišskonovoveskom hoteli Metropol. Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo Valného zhromaždenia ŠRVŠ a takisto aj predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti boli taktiež oboznámení s prebiehajúcimi projektami ako AZU, NESPI, V4+ Student Aliance alebo Bratislava – európske hlavné mesto mládeže 2018.
     Vo štvrtok podvečer privítal Peter Kulan, podpredseda valného zhromaždenia ŠRVŠ delegátov, a tým otvoril VZ ŠRVŠ. Zároveň delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce VZ. Na záver štvrtkového programu vystúpil Martin Angelovič, bývalý tajomník ŠRVŠ, ktorý predstavil novým delegátom organizáciu ŠRVŠ.
     Piatkový i sobotný program sa už niesol plne v duchu nových volieb. Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru, aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby.
     Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková z Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) – tajomník pre sociálne záležitosti, Kristína Betáková (UMB) – tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) – tajomník pre akademické záležitosti, Marek Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s verejnosťou.
     Novým predsedom Valného zhromaždenia sa stal Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove.