» Aktuality » Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie vzniku

Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie vzniku

19.12.2017
Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie vzniku
     Okrúhle 25. výročie vzniku Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) si v pondelok 18. decembra 2017 pripomenuli rektori univerzít a vysokých škôl na slívnostnom zasadnutí vo Vígľaši. Rezort školstva na ňom zastupovala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Vo svojom príhovore odovzdala pozdrav ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Oľga Nachtmannová tiež zdôraznila nezastupiteľnú úlohu vysokých škôl vo vzdelávacom systéme Slovenska z hľadiska výchovy a vzdelávania úspešných ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju krajiny, ekonomickému rastu, ako aj kultúrnemu a spoločenskému rozmachu. Konštatovala:
     „Som presvedčená, že perspektíva a rozvoj našej krajiny stojí aj na osobnostiach a odborníkoch, ktorých musia pre praktický život pripraviť aj vysoké školy. V tomto význame je poslanie vysokých škôl a orgánov, ktoré ich reprezentujú – vrátane Slovenskej rektorskej konferencie – kľúčové,“ uviedla.
     Štátna tajomníčka rovnako podčiarkla skutočnosť, že viaceré slovenské vysoké školy sa zaraďujú medzi moderné výskumno-vzdelávacie inštitúcie v európskom meradle. Na záver vyjadrila vieru, že sa v budúcnosti i v globálnom hodnotení vysokých škôl bude objavovať viac  a viac slovenských vysokých škôl, pri čom môže zohrať významnú úlohu práve Slovenská rektorská konferencia.