» Aktuality » Slávnostné menovanie profesorov a rektorov vysokých škôl

Slávnostné menovanie profesorov a rektorov vysokých škôl

06.03.2013
Slávnostné menovanie profesorov a rektorov vysokých škôl
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa 5. marca 2013 zúčastnil na slávnostnom menovaní nových profesorov a rektorov vysokých škôl. Prezident Slovenskej republiky udelil najvyšší vedecko-pedagogický titul 27 vysokoškolským pedagógom a vymenoval rektorov troch súkromných vysokých škôl.
     Rektorom Paneurópskej vysokej školy sa opätovne stal prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., novým rektorom Vysokej školy v Sládkovičove je Mutl. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a novozriadená Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave má ako prvého rektora doc. Mgr. Eduarda Chmelára, PhD..