» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011

     Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011 a rozpočet kapitoly podľa programov.

#