» Aktuality » Rezort podporí rekonštrukciu 113 materských škôl

Rezort podporí rekonštrukciu 113 materských škôl

04.05.2015
Rezort podporí rekonštrukciu 113 materských škôl
     Na Slovensku máme množstvo budov – škôlok, kde napriek tomu, že to tak v minulosti bolo, dnes už neznie detský smiech. Naopak, využívajú ich bezdomovci na prespávanie či sprejeri a výrastkovia.  
     Obnovenie materských škôl znamená návrat života a detského kriku na sídliská a mestské časti. Pri príprave tohto opatrenia sa ozývali mnohé hlasy, ktoré namietali, že ak mestá a obce v minulosti porušili tieto kapacity, budovy dali do prenájmu, alebo predali, mali by znášať náklady na obnovenie kapacít sami. Vláda SR však pristúpila k tomuto problému aktívne.
     Ako reálny príklad realizácie tohto opatrenia nám môžu slúžiť práve priestory budovy mestskej časti Petržalka (viď. fotogalériu). Z výzvy na rozširovanie kapacít bude pridelených mestskej časti 400 000 eur za čo vznikne 7 nových tried. Rodičia sem budú môcť zapísať približne 140 detí.
     Ministerstvo dostalo na rozširovanie kapacít materských škôl 426 žiadostí – je to veľký počet a svedčí  o tom, že problém je už skutočne alarmujúci. V tomto kole nemôžeme uspokojiť všetkých. Po zasadnutí komisie sa rozhodlo, žesuma 10 000 000 eur bude rozdelená medzi 113 žiadateľov z celého Slovenska.
     Najviac žiadostí bolo na rozširovanie pomocou rekonštrukcie, ale vzniknú aj nové modulové priestory či nadstavby. Rozšírenie kapacít materských škôl predstavuje vznik 167 nových tried, ktoré bude navštevovať cca 3 670 detí.
     Rozšírenie kapacít materských škôl však bude mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť. Zamestnanie získa viac ako 330 učiteliek pre predprimárne vzdelávanie. Rozšírenie kapacít materských škôl bude mať priaznivý vplyv aj na celkovú zamestnanosť v príslušných regiónoch, pretože prijatie detí do materských škôl umožní návrat veľkého množstva rodičov do zamestnania.