» Aktuality » Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita

Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita

15.03.2013
Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita
     Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" – Cambo sa stane prvým univerzitným výskumných parkom na Slovensku. Vybudovaný bude v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave so sídlom v Trnave, a to vďaka finančným prostriedkom z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
     Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto unikátneho projektu dnes na pôde rezortu školstva podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, spolu s dekanom Materiálovotechnologickej fakulty STU Oliverom Moravčíkom.
     Vznik výskumného projektu bude podporený sumou vo výške viac ako 42 mil. eur. Pôjde o prostriedky pochádzajúce z eurofondov (35,7 mil.), štátneho rozpočtu (4,2 mil.), ako aj finančnú spoluúčasť samotnej vysokej školy (5 % z celkovej sumy, čo predstavuje cca 2,1 mil.).
     Minister Dušan Čaplovič na stretnutí vyslovil svoje potešenie, že autorom pilotného projektu výskumného univerzitného parku je práve STU, pričom ocenil jej významnú spoluprácu s priemyselným odvetvím zameranú na skvalitnenie vzdelávania študentov s väčším prepojením na trh práce. V tejto súvislosti vyjadril svoje želanie, „aby sa Slovenská technická univerzita stala pre ostatné vysoké školy vzorom pre budovanie takýchto úspešných projektov, ktoré umožňujú vytvárať lepšie podmienky pre vyššiu zamestnanosť v jednotlivých regiónoch.“
 
    Existencia vedeckého parku „Campus MTF STU " – Cambo prinesie vybudovanie novej vedeckej infraštruktúry na svetovej úrovni zameranej na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií, ako aj automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Zamestnávať bude špičkových odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva a podporí transfer technológií a poznatkov do praxe v podobe transferu know-how, start – up či spin-off. Prispeje nielen ku skvalitneniu vzdelávania mladých ľudí na univerzite, ale zároveň aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Termín realizácie aktivít je naplánovaný do 30. júna 2015.

 
Minister školstva Dušan Čaplovič a rektor STU v Bratislave Robert Redhammer.
Minister školstva Dušan Čaplovič a rektor STU v...
Minister školstva Dušan Čaplovič a dekan MTF STU v Bratislave Oliver Moravčík.
Minister školstva Dušan Čaplovič a dekan MTF ST...
Rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, minister školstva Dušan Čaplovič a dekan MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave Oliver Moravčík.
Rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, minis...
Podpis zmluvy.
Podpis zmluvy.
Podpis zmluvy.
Podpis zmluvy.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Dekan MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave Oliver Moravčík.
Dekan MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave O...
Rektor STU v Bratislave Robert Redhammer.
Rektor STU v Bratislave Robert Redhammer.