» Aktuality » Pri rozhodnutí kam na vysokú školu pomôže stredoškolákom nový portál

Pri rozhodnutí kam na vysokú školu pomôže stredoškolákom nový portál

09.02.2015
Pri rozhodnutí kam na vysokú školu pomôže stredoškolákom nový portál
      Stredoškoláci majú čas na podanie prihlášok do konca februára. Pri rozhodovaní im pomôže nový portál. Nájdu v ňom viac ako 15 000 odpovedí, z ktorých vyplýva aj to, že až 54 % vysokoškolákov by sa dnes v otázke štúdia rozhodlo inak.
      Takmer polovica respondentov - 46 % nikdy nepracovala v odbore, ktorý vyštudovala a len 35 % vysokoškolákov pracuje vo svojom odbore po celý čas od ukončenia štúdia. Prieskum ukazuje, že problémy vysokoškolského vzdelávania vyplývajú najmä z jeho „masifikácie“.  Pribúdajú študenti, pre ktorých pracovný trh nemá priestor. Až 20 % pracujúcich skončených vysokoškolákov vo svojom zamestnaní diplom vôbec, podľa vlastného vyjadrenia, nepotrebuje.
      Vyplýva to z prieskumu CVTI SR, do ktorého sa zapojilo 15 344 magistrov a inžinierov, ktorí odpovedali v období od 23. septembra do 18. novembra 2014 a študovali v dennej forme. Východiskom bolo aj 250 000 údajov Sociálnej poisťovne o absolventoch VŠ štúdia za roky 2008 – 2014. Garantom prieskumu je Centrum vedecko-technických informácií, ktoré zastrešuje projekt: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 
      Pri analýze údajov zo Sociálnej poisťovne sa ukázali priepastné rozdiely v platoch, ktoré presahujú až 1 000 eur. Najlepšie zarábajú absolventi fakúlt orientovaných na informatiku a elektrotechniku. Títo študenti majú zároveň takmer 100 % - nú úspešnosť zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovali. Výrazne menej zarábajú absolventi sociálnych a humanitných vied.
     Zaujímavé sú porovnania mužov a žien, pokiaľ ide o štúdium či prácu. Inú školu by si dnes vybralo 31 % žien a 23 % mužov. Muži zároveň častejšie zostávajú pracovať v odbore, ktorý vyštudovali - 62 % mužov, u žien je to len 48 %.
      Podrobnejšie informácie o novom portáli budú prezentovať autori prieskumu na konferencii národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vo štvrtok 12. februára v hoteli Bôrik. Viac informácií budete môcť nájsť aj na www.lepsieskoly.sk.