» Aktuality » Na pôde rezortu školstva rokovala školská tripartita

Na pôde rezortu školstva rokovala školská tripartita

30.11.2016
Na pôde rezortu školstva rokovala školská tripartita
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dnes rokoval s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom a výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Turčánym.
     Na rokovaní všetky tri strany potvrdili zhodu na zvýšení platov učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR aj v roku 2017, a to o 6 % od 1. septembra 2017. Ako uviedol minister Peter Plavčan, ministerstvo má finančné prostriedky na zvýšenie platov učiteľov v schválenom rozpočte na budúci rok.
      Na dnešnom rokovaní hovorili o spôsobe, akým toto zvýšenie zapracujú do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a z akých zdrojov bude financované zvýšenie platov zamestnancov v školstve spadajúcich do originálnych kompetencií miest a obcí.
     Tento nárast platov by sa mal stať obsahom dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, o ktorom budú partneri tripartity rokovať v najbližších dňoch.