» Aktuality » MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž

MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž

07.06.2016
MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž
     Ukázali svoj talent. Žiaci základných a stredných škôl svojimi umeleckými prejavmi dokázali, že aj trenčiansky región má čo ponúknuť. Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Regionálne pracovisko Trenčín a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) v Trenčíne ocenili 10 najlepších žiakov, ktorí sa zúčastnili regionálnej literárnej súťaže.  
     Do súťaže na tému „Prezentácia môjho regiónu ako šanca na zviditeľnenie Slovenska v období slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie“ sa prihlásilo 70 žiakov z viac ako 20 základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja. Žiaci si mohli vybrať ľubovoľný slohový útvar, aby tak zaujali potenciálneho návštevníka svojho regiónu a vybranej lokality. Najčastejšími žánrami bol lyrický opis, RO SSN a MPC TN_Vyh ZSale vyskytla sa aj balada, povesť či marketingový leták.
     Vyhodnotenie súťaže sa konalo v pondelok 6. júna 2016 v Trenčianskom múzeu. Zúčastnili sa ho poslankyňa NR SR Renata Kaščáková, zástupcovia MPC v Trenčíne, žiaci zapojení do súťaže, ako aj ich učitelia a rodičia.
     Súťažné príspevky porotu prekvapili svojou rozmanitosťou a kreativitou, preto namiesto 3 ocenení v každej kategórii udelila až päť ocenení. „Čítanie prác bolo pre nás ­ porotcov zaujímavé, dozvedeli sme sa o pozoruhodných miestach kraja, pamätihodnostiach, ale aj o príbehoch často tajomných až mysterióznych, ktoré sa k nim viažu,“ dodala Ľuboslava Sedláková, členka poroty.
     „Veľmi nás potešilo, že v dnešnom pretechnizovanom svete majú žiaci blízky vzťah k svojmu regiónu, vedia pútavým spôsobom prezentovať zaujímavé miesta z histórie a k nim viažuce sa príbehy, ale aj významnéRO SSN a MPC TN6 technické pamiatky, a tiež prírodné krásy,“ dodáva Miroslava Jakúbeková, riaditeľka Regionálneho pracoviska MPC Trenčín.
     Práce boli vyhodnotené komisiou zloženou z učiteľov kontinuálneho vzdelávania MPC z oblasti slovenského jazyka a literatúry a novinárov z Regionálnej organizácie SSN v Trenčíne. Ocenení žiaci získali okrem diplomu sadu pamätných mincí, vydaných pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EÚ, darčekové šeky, ako aj publikácie, ktoré venoval Slovenský syndikát novinárov, a darčeky venované Trenčianskym samosprávnym krajom. Oceneným na akcii zahrali učitelia Základnej umeleckej školy Pádivého z Trenčína.
 
Kategória základných škôl - ocenení
- Balada o svätej Barbore - patrónke baníkov
Ema  LACKOVIČOVÁ; 7. A, Základná škola, Malonecpalská 206/37, 971 01 Prievidza
- Skala so srdcom
Viktória TARABOVÁ; 7. A, Základná škola,  Dolná Poruba 88, 914 43 Omšenie
- Mariánsky vŕšok v Prievidzi
Príbeh vetra
Barbora MIKULÁŠOVÁ; 8. A,  Základná škola, Malonecpalská 206/37 971 01 Prievidza
- Maličkosti a jednoduchosť
Linda CEHLÁRIKOVÁ; 8. B, Základná škola J. A. Komenského, Komenského 50, 020 01 Púchov
- Nedeľný výlet
Bibiana HOŠTÁKOVÁ; 5. A, Základná škola, Dolná Poruba 88, 914 43 Omšenie
 
Kategória stredných škôl – ocenení
- Miesto, kde sa vždy rád vraciam
Martin  SOKOL;
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej  16,  97101 Prievidza
- Staré banské šachty
Kristína SLOBODNÍKOVÁ; Gymnázium V. B. Nedožerského,   Matice slovenskej  16,  97101 Prievidza
- Zamyslenia...
Miroslava MILČÍKOVÁ; Obchodná akadémia doktora Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
- Denník z Trenčianskeho hradu
Adriana HALJAKOVÁ; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
- Povesť o Vodníkovi
Michaela HRBASOVÁ; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín