» Aktuality » Ministerstvo školstva vyšlo v ústrety zriaďovateľom škôl

Ministerstvo školstva vyšlo v ústrety zriaďovateľom škôl

19.03.2013
Ministerstvo školstva vyšlo v ústrety zriaďovateľom škôl
     Zriaďovatelia budú môcť dočasne opäť prerozdeľovať časť finančných prostriedkov medzi jednotlivými školami. Od mája to umožní ustanovenie novely zákona o uznávaní odborných kvalifikácií, ktoré v parlamente navrhol poslanec Juraj Blanár. Zriaďovatelia tak po novom budú musieť poslať školám minimálne 95 percent z prostriedkov na osobné náklady.
     „Garanciou je, že minimálne 95 percent zo mzdového normatívu pôjde na mzdy každej škole a tých zvyšných 5 percent bude možné použiť na vyrovnanie mzdových rozdielov medzi jednotlivými školami,“ uviedol J. Blanár. Zároveň zdôraznil, že po novom riaditeľ školy dostane právomoc rozhodnúť o použití časti finančných prostriedkov na platy na prevádzku.
     „Iba vo výnimočných prípadoch, a to na žiadosť riaditeľa so súhlasom zriaďovateľa, bude možné presunúť financie v rámci jednej školy z osobných nákladov do prevádzkových, ale len v rámci 5 percent. Išlo by najmä o havarijné situácie. Pričom táto zmena nemá žiadny vplyv na päťpercentné navýšenie platov, ktoré už realizuje vláda," dodal Blanár.
     „V súčasnej situácii sme chceli riešiť predovšetkým to, aby nezanikali školy so starším pedagogickým zborom, kde majú vyššie tarifné platy," vyhlásil minister školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý pozmeňovací návrh podporil s tým, že bude dočasným riešením, kým ministerstvo nepripraví nový zákon o financovaní školstva. S jeho predložením sa ráta v druhej polovici tohto roka.

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a poslanec NR SR Juraj Blanár.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Blanár.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jur...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a poslanec NR SR Juraj Blanár.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...