» Aktuality » Ministerka školstva Martina Lubyová prijala generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti

Ministerka školstva Martina Lubyová prijala generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti

21.05.2018
Ministerka školstva Martina Lubyová prijala generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti
     Vo štvrtok 17. mája 2018 prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na pôde MŠVVaŠ SR generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti a riaditeľa pre výskum a počítače CERN Eckharda Elsena.
     Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti zasadnutia Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators), ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 17. – 19. mája 2018. Delegácia CERN bola tiež prijatá prezidentom SR Andrejom Kiskom, podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim, predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom.
       CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v oblasti časticovej fyziky a fyziky vysokých energií. MŠVVaŠ SR je odborným garantom spolupráce Slovenskej republiky s CERN a národným financujúcim orgánom.
      Pani ministerka poďakovala predstaviteľom CERN za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre účasť slovenských tímov na experimentoch ATLAS, ALICE, ISOLDE a NA62 v CERN. Rovnako vyzdvihla spoluprácu Slovenskej republiky s CERN ako jednu z najvýznamnejších a najúspešnejších multilaterálnych spoluprác v oblasti vedy a výskumu v SR. SR sa bude naďalej zúčastňovať na budovaní HL LHC – High Lumminosity LHC.
     MŠVVaŠ SR ako financujúca inštitúcia spolupráce SR s CERN bude naďalej podporovať budovanie a modernizáciu dvoch centier World LHC Computing Grid v SR (na Univerzite Komenského v Bratislave a ÚEF SAV v Košiciach). Rezort školstva má takisto záujem zvýšiť účasť slovenských priemyselných podnikov na dodávkach zariadení do CERN, a tým zvýšiť koeficient priemyselnej návratnosti SR do CERN.  
       MŠVVaŠ SR plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch vo finančnej podpore Národného programu učiteľov fyziky SR v CERN aj v grantovom programe štipendijných pobytov študentov a mladých vedeckých pracovníkov v CERN (a ďalších centrách výskumu a vývoja v rámci ESFRI). Ministerstvo školstva by tiež chcelo podporovať výskumné pobyty študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ich účasť na riešení projektov v CERN, vypracovanie dizertačných prác, letné kurzy, letné tábory a pod. Privíta aj možnosť realizácie prednášok slovenských odborníkov z CERN na slovenských pracoviskách výskumu a vývoja, univerzitách a školách.