» Aktuality » Kontrolný deň premiéra Roberta Fica na ministerstve školstva

Kontrolný deň premiéra Roberta Fica na ministerstve školstva

19.11.2012
Kontrolný deň premiéra Roberta Fica na ministerstve školstva
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič privítal dnes na pôde ministerstva školstva predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v rámci kontrolného dňa rezortu. Pracovné stretnutie ukončili tlačovou konferenciou, na ktorej premiér ocenil pracovné nasadenie a dynamiku práce ministerstva.
     Na spoločnom rokovaní sa venovali úrovni a kvalite vzdelávania, previazanosti odborného vzdelávania a praxe, podpore vedy a výskumu, ako aj čerpaniu eurofondov. Predseda vlády podporil rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa sprísnenia kritérií na prijímanie žiakov na stredné školy, ako aj kroky k zlepšeniu prepojenia odborného vzdelávania s praxou a prípravu systému duálneho vzdelávania. Okrem toho sa premiér zaujímal o prípravu operačných programov Európskej únie pre nové programovacie obdobie na roky 2014-2020 a témou rozhovorov bola aj otázka podpory vedy a výskumu zo štrukturálnych fondov v Bratislavskom kraji.
     K pripravovanému štrajku učiteľov premiér Robert Fico povedal, že si uvedomuje postavenie učiteľov a zároveň rešpektuje ich ústavné právo na štrajk, ale využije každú minútu a hodinu na rokovanie so školskými odborármi, aby ich presvedčil o prijatí navrhovaného kompromisu v podobe zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov o 5 percent.
     Minister Dušan Čaplovič ubezpečil premiéra, že v riešení úloh rezortu nepoľaví ani v ďalšom období: „Tento rezort bude pokračovať veľmi aktívne v tých úlohách, ktoré vyplývajú predovšetkým z Programového vyhlásenia vlády SR a po schválení budúcoročného rozpočtu sformuluje konkrétne úlohy na nastávajúci rok.“ Pri plnení týchto úloh bude naďalej komunikovať so širokým okruhom zainteresovaných subjektov, aby pripravované zákony boli v prospech detí, žiakov a študentov, ako aj rodičov, pedagógov, vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov.