» Aktuality » IVP sa vo svojej analýze venoval systému kontinuálneho vzdelávania

IVP sa vo svojej analýze venoval systému kontinuálneho vzdelávania

23.03.2016
IVP sa vo svojej analýze venoval systému kontinuálneho vzdelávania
     Kľúčovými výzvami slovenského systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú najmä nesprávne nastavené motivácie a stimuly na absolvovanie kontinuálneho vzdelávania, nedostatočné zabezpečenie kvality programov kontinuálneho vzdelávania a nevyhovujúci obsah a formy kontinuálneho vzdelávania.
     Preto sú potrebné viaceré úpravy súčasného systému, aby kontinuálne vzdelávanie lepšie zodpovedalo požiadavkám kariérového systému, reflektovalo rozvojové potreby učiteľov a škôl, ako aj zabezpečovalo prípravu učiteľov v prípade zásadnejších systémových zmien v školstve.
     V týchto súvislostiach odporúča IVP napríklad odstrániť prepojenie kontinuálneho vzdelávania s kreditovým systémom, zaviesť hodnotenie vzdelávacích aktivít účastníkmi, či nahradiť akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania akreditáciou poskytovateľov.
 
     Viac sa dočítate v komentári IVP na tomto linku: http://www.minedu.sk/data/att/9665.pdf