» Aktuality » Dlhý kolotoč uznávania vysokoškolských dokladov s ČR sa končí

Dlhý kolotoč uznávania vysokoškolských dokladov s ČR sa končí

27.02.2015
Dlhý kolotoč uznávania vysokoškolských dokladov s ČR sa končí
     Dnes, 27. februára 2015, sa v priestoroch MZVaEZ SR uskutočnila výmena ratifikačných listín k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe 28. novembra 2013.
     Posledný februárový piatok tak prináša úľavu veľkej väčšie slovenských študentov študujúcich v Čechách, ale i naopak, českým študentom na Slovensku.
     V praxi to znamená, že absolventi vysokoškolského štúdia nebudú musieť chodiť na úrady pre overenie získaného vzdelania, čakať na uznanie dokladov a platiť za ne poplatky. Rovnako budú môcť Slováci študujúci v Čechách pokračovať v štúdiu na slovenskej vysokej škole bez toho, aby doklad o uznaní vzdelania mali. Ďalej sa im zjednoduší i zápis získaného titulu do občianskeho preukazu, a to tým, že nebudú potrebovať uznanie diplomu.
     „Táto zmluva výrazne pomôže zjednodušiť proces uznávania diplomov občanom oboch krajín, a tým aj ich uplatnenia sa na pracovnom trhu. Doteraz museli záujemcovia o uznanie diplomu z českej školy platiť takmer stoeurový poplatok, po novom táto povinnosť pre veľkú časť absolventov zanikne, čo je dôležitá informácia pre vyše 20 000 tisíc našich študentov študujúcich v Českej republike,“ uviedol pri tejto príležitosti podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
     Rovnako sa k myšlienke pripája aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler: „Som rád, že absolventi vysokých škôl nebudú musieť na uznanie dokladov čakať v priemere dva mesiace, počas ktorých nemohli predložiť diplom a nastúpiť do zamestnania. Za rovnakých podmienok sa uznávanie dotýka aj absolventov základných a stredných škôl.  
     Protokol o výmene ratifikačných listín slávnostne podpísala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky v SR Livia Klausová a generálna riaditeľka sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR Barbara Illková.
     Zmluva upravuje rovnocennosť dokladov o vzdelaní vydaných v jednom štáte, ktoré sa na území druhého štátu budú uznávať za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu. Platnosť nadobudne 28. marca 2015.
     V plnom rozsahu sa bude týkať vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, napr. ekonómov či informatikov. Vzťahovať sa nebude na uznávanie za účelom výkonu regulovaného povolania, napr. lekárov, pedagógov ani niektorých živností.