» Aktuality » Ďakovné listy ministerky školstva stredoškolským učiteľkám za podporu študentských časopisov

Ďakovné listy ministerky školstva stredoškolským učiteľkám za podporu študentských časopisov

23.04.2018
Ďakovné listy ministerky školstva stredoškolským učiteľkám za podporu študentských časopisov
     Na 24. ročníku novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero, ktorá sa uskutočnila 20. a 21. apríla vo Zvolene, boli tradične ocenení aj pedagógovia, ktorí dlhodobo a tvorivo podporujú rozvoj školských médií.
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová udelila na návrh odbornej poroty Ďakovné listy PaedDr. Oľge Sobotkovej, ktorá v rokoch  2002 až 2015 (kým neodišla do dôchodku)  koordinovala časopis Spod Gupne vychádzajúci na Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani (pre chorobu sa na záverečnom vyhodnotení nemohla zúčastniť, cenu za ňu prevzali študenti - redaktori časopisu). 
     Druhou ocenenou bola Mgr. Renáta Bočkayová, ktorá na Strednej zdravotníckej škole M. Hattalu v Dolnom Kubíne napomáha redakčnej rade časopisu Uzlík od roku 2000. Ešte predtým dva roky koordinovala časopis Škola na Strednej poľnohospodárskej škole v Kežmarku. Pred vysokou školou bola sama ako tretiačka a štvrtáčka na Gymnáziu v Kežmarku šéfredaktorkou stredoškolského časopisu Stretnutia. Rozhodovala sa medzi láskou k deťom spojenou s učiteľským povolaním a žurnalistikou – a ako učiteľka robí oboje.
     Tretia ocenená Ing. Jarmila Matelová sedem rokov metodicky pomáha redakčnej rade časopisu Sibírčan One (aktuálne premenovaný na Energo Times), ktorý vychádza na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. Ako sama obrazne s úsmevom povedala, školský časopis je jej  prvé dieťa. Druhé dve – dvojičky, sa jej narodili 4. apríla 2018. 
     Ceny za významný pedagogický prínos k rozvoju študentskej tlače sa na Štúrovom pere udeľujú od roku 1998. Doteraz ich získalo 37 pedagógov./Foto: Lenka Malovcová/