» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ » COFOG - klasifikácia výdavkov verejnej správy

COFOG - klasifikácia výdavkov verejnej správy

Štatistický úrad SR podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 z. z. o štátnej štatistike vydal novú klasifikáciu výdavkov verejnej správy  (SK COFOG) vyhláškou č. 257/2014 Z. z. s účinnosťou od  1. januára 2015. Nová klasifikácia nahradila doterajšiu klasifikáciu, vydanú vyhláškou Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z.

Štatistické údaje podľa klasifikácie COFOG predstavujú rozdelenie výdavkov sektora verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené. Klasifikácia COFOG je súčasťou Systému národných účtov a je určená hlavne pre potreby štatistického zisťovania a medzinárodného porovnávania štatistických dát.