» Aktuality » Čítame spolu: V základných školách sa budú čítať rozprávky

Čítame spolu: V základných školách sa budú čítať rozprávky

21.10.2016
Čítame spolu: V základných školách sa budú čítať rozprávky
     Ministerstvo školstva organizuje 24. októbra 2016 o 9.00 h spoločné čítanie rozprávky  v základných školách na celom území Slovenska. Do čítania sa zapojí aj vedenie rezortu školstva. Touto iniciatívou chce počas Medzinárodného dňa školských knižníc podporiť vzťah detí a žiakov k čítaniu. Ministerstvo odporučilo školám, aby sa rozprávka čítala vo vyučovacom jazyku základnej školy a v školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v jej jazyku.
     Minister školstva Peter Plavčan prečíta rozprávku žiakom o 9.00 h na Základnej škole I. Bukovčana 3 v Bratislave (v Devínskej Novej Vsi) a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák v rovnakom čase na Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským (Alapiskola és Óvoda) na Vetvárskej ulici  7 v Bratislave  
(v Podunajských Biskupiciach).
      Snahou ministerstva je aj takýmto príkladom priviesť deti a žiakov k pravidelnému čítaniu a zároveň posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti.
 
     Ministerstvo vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil, že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Preto rezort školstva organizuje počas celého školského roka rôzne aktivity na podporu čítania.

Ilustračné foto