» Aktuality » Budúci týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy

Budúci týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy

07.05.2015
Budúci týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy
     Žiakov základných škôl čaká po predĺženom víkende náročný týždeň. V pondelok 11. mája a vo štvrtok 14. mája sa totiž uskutočnia na stredných školách prijímacie skúšky do štvorročných a osemročných študijných programov. Prihlášky si mohli podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
     V aktuálnom školskom roku je na základných školách 41 904 deviatakov, na stredné školy sa však hlásia aj žiaci 5. ročníkov ZŠ (na 8-ročné štúdium). Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac z nich by sa chcelo dostať na gymnázium a stredné odborné školy. Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy obchodu a služieb a stredné zdravotnícke školy.
     Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si podali prihlášku na odbor s maturitou. Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky. Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenčiny, resp. vyučovacieho jazyka a zároveň aj matematiky.
     Prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 prvýkrát absolvujú aj žiaci, ktorí sa budú uchádzať o prijatie do učebných alebo študijných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava bude poskytovať v systéme duálneho vzdelávania. Títo uchádzači najneskôr v deň prijímacej skúšky priložia k prihláške na vzdelávanie potvrdenie zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania. Ďalšie podmienky ich prijatia na štúdium sú rovnaké ako pre ostatných uchádzačov o štúdium v príslušnom odbore vzdelávania.
     Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 16. júna 2015.