Zvýšená kontrola financovania CVČ

03.07.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so zmenou financovania centier voľného času apeluje na samosprávy, aby zvýšili kontrolu financovania voľnočasových aktivít. Rezort tak reaguje na pokusy o zneužívanie nastaveného modelu.
     „Zmena financovania okrem iného sledovala zvýšenie verejnej kontroly vynakladania peňazí na voľnočasové aktivity deti a mládeže. Dnes sme však svedkami pokusov, ktoré sledujú nelegálne obohacovanie a zneužívanie verejných zdrojov cez falošné podpisy či čestné prehlásenia,“ hovorí minister Dušan Čaplovič a ďalej zdôrazňuje: „Rezort školstva zabezpečil presun financií každej obci a každému mestu. Peniaze smerujú na každé dieťa vo veku od 5 do 15 rokov a od zastupiteľstiev očakávame zodpovednosť pri ich využití na podporu voľnočasových aktivít. Zároveň však samosprávy musia kontrolovať adresnosť týchto finančných zdrojov.“
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky by obecné a mestské zastupiteľstvá mali do plánu práce svojho hlavného kontrolóra zakomponovať kontrolu využívania financií určených na centrá voľného času. „Nedávno v Prešove súkromné CVČ žiadalo od obce peniaze na dieťa na tenisový krúžok. Až následne matka dieťaťa zistila, že jej podpis na prihláške bol sfalšovaný. Reakcia riaditeľky CVČ bola v tom duchu, že išlo o nedorozumenie. Neďaleko Vranova nad Topľou starostovia riešili žiadosti o peniaze na deti, ktoré roky trávia mimo Slovenska, prípadne sú to mladé mamičky. Ide o vážne signály, na ktoré musia samosprávy reagovať. Sú to snahy o podvody, ktoré netreba tolerovať,“ tvrdí Dušan Čaplovič.       
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič o týchto skutočnostiach tiež informoval predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, pretože účinná kontrola prostredníctvom hlavných kontrolórov dokáže minimalizovať pokusy o biznis na úkor detí.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku