Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácii podporuje reformné kroky ministra

03.05.2016
     Predstavitelia Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácii Jozef Buday a Igor Chovan počas prijatia u ministra školstva, vedy výskumu a športu Petra Plavčana vyjadrili podporu pripravovaným systémovým reformám.  
     Na stretnutí diskutovali o programovom vyhlásení vlády a chystaných systémových nastaveniach vo vede, výskume a v podnikateľskom sektore v oblasti priemyselnej výroby.
     Minister Plavčan prisľúbil, že bude podporovať projekty strategického výskumu a vývoja, ktoré budú postavené na spolupráci všetkých sektorov vedy a techniky. Ide o projekty výskumného charakteru prepájajúce vysoké školy, ústavy SAV a podnikateľské prostredie.
     Ministerstvo bude taktiež pokračovať v cielenej podpore programových výskumných tém formou stimulov na podporu výskumu a vývoja. Obe strany sa dohodli aj na aktualizácii systému a nastavení kritérií pre udeľovaní ceny ministra za vedu a techniku.

     Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácii je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia združujúca výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení. Vznikla v roku 2000 a v súčasnosti má 16 členov - výskumných spoločností.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku