ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave oslávila 50 rokov

09.04.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa 8. apríla 2019 zúčastnila na slávnostnom podujatí pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka v Bratislave.
     Na doskách Slovenského národného divadla sa s pestrým umeleckým programom predstavili žiaci školy rôznych vekových kategórií. Štátna tajomníčka odovzdala riaditeľke Anne Gondášovej pamätný list za významný prínos v oblasti umeleckého školstva na Slovensku a za výraznú podporu medzinárodnej aktivity školy.
     Oľga Nachtmannová zablahoželala pedagógom a žiakom k významnému jubileu školy, ktorá počas svojej existencie poskytla základy doma aj vo svete uznávaným umelcom, hercom, scenáristom, hudobníkom a mnohým iným.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku