Zo školy do zamestnania

30.01.2014
     V tomto duchu je pripravovaná brožúra Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorá má za úlohu prezentovať stredné odborné školstvo na Slovensku z pohľadu atraktívnosti remesiel a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
     „Stredné odborné školy dokážu vychovávať kvalitných zamestnancov pre firmy. Na to, aby sa čím viac prepojili s podnikmi, podporujeme prax vo firmách a zavádzame potrebné prvky duálneho vzdelávania. Spustili sme aj niekoľko ambicióznych národných projektov, ktoré priamo podporujú kvalitnú výučbu požadovaných remesiel,“ informuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov táto aktivita Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je ďalšou podanou rukou rodičom a predovšetkým žiakom, pred ktorými stoji rozhodnutie o výbere štúdia na strednej škole.
     Informačná brožúra „Zo školy do zamestnania“ bude prehľadom poskytovaných výhod  odborného vzdelania, a to v celej jeho šírke, počnúc benefitmi, ktoré získaním príslušného stupňa odborného vzdelania (od nižšieho, cez úplné až po vyššie) vrátane nadväzujúceho štúdia, ktorými sú nadstavbové štúdium, kvalifikačné pomaturitné štúdium, špecializačné pomaturitné štúdium, ako aj vyššie odborné štúdium.
     Brožúra bude k dispozícii na web stránke ministerstva školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ale aj ďalších partnerov, ktorí nás podporujú v úsilí o čo najväčšiu informovanosť pri rozhodovaní sa o výbere stredoškolského štúdia. Preto chceme oceniť podporu a spoluprácu s Asociáciou stredných odborných škôl, ako aj so Združením pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania.
     O štúdiu na strednej škole sa rozhoduje 42 859 žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Štruktúra stredných škôl na Slovensku je tvorená 247 gymnáziami, 15 konzervatóriami a 462 strednými odbornými školami.
             
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku