Zmena pracoviska - adresy sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

22.09.2015
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pracovisko sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež sa sťahuje z adresy Hanulova 5/b, Bratislava (Dúbravka) na adresu Stromová 9, Bratislava (2. poschodie budovy vedľa sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).
Počas sťahovania (štvrtok a piatok 24. a 25. septembra) nebudú zapojené telefónne linky zamestnanov, ktorí budú vyťažení samotným sťahovaním vlastných pracovísk a archívu sekcie.
 
TU JE LINK NA NOVÚ ADRESU

V súvislosti s vyššie uvedenou informáciu si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť. V prípade záležitostí, ktoré nie je možné odložiť, je možné kontaktovať generálneho riaditeľa sekcie a riaditeľky odborov prostredníctvom ich služobných mobilných telefónov.
 
Ďakujeme za porozumenie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku