Žiaci základných a stredných škôl si dnes prevezmú polročné hodnotenie

30.01.2015
     Takmer 426-tisíc žiakov základných škôl, 227-tisíc žiakov stredných a približne 28-tisíc žiakov špeciálnych škôl si dnes 30. januára 2015 prevezme z rúk svojich učiteľov hodnotenie za prvý polrok školského roka 2014/2015.
     Školákov následne čakajú jednodňové polročné prázdniny, ktoré budú v pondelok 2. februára 2014.    
     Žiaci dostávajú výpisy polročných hodnotení, ktoré nie sú verejnou listinou a ich formu si určuje sama škola, resp. triedny učiteľ. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku