Žiaci stredných odborných škôl predstavia vlastné riešenia pri hľadaní alternatívnych zdrojov energií

10.04.2013
     V poradí už 3. ročníkom vyvrcholí v dňoch 11. - 12. apríla 2013 súťaž mladých stredoškolákov ENERSOL-SK. Celoslovenské podujatie, ktoré je zamerané na využívanie alternatívnych zdrojov energie a ochranu životného prostredia, sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Viliama Paulínyho Tótha v Senici.  
     Celkovo 37 žiakov z 23 stredných škôl všetkých krajov Slovenska bude súťažiť v odborno-teoretických a praktických vedomostiach a zručnostiach. Hlavným cieľom súťaže je poskytnúť informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, ako aj výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Žiaci budú svoje nápady a riešenia otázok v oblasti ochrany životného prostredia prezentovať pred odbornou komisiou v troch kategóriách. Najlepší študenti budú Slovensko reprezentovať na medzinárodnom kole v Prahe. Sprievodným podujatím súťaže bude návšteva fotovoltaického parku v Senici.
     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným, metodickým a finančným gestorom v spolupráci s celoštátnou odbornou komisiou Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.
     V školskom roku 2011/2012 postúpilo do celoštátneho kola súťaže 38 žiakov z 18 stredných škôl. Oproti minulému roku ide v tomto roku o nárast počtu zapojených škôl, z ktorých sa žiaci prebojovali do celoslovenského kola. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku