Žiaci si v piatok prevezmú polročné hodnotenie

28.01.2014
     Približne 690-tisíc žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl si v piatok 31. januára 2014 prevezme z rúk svojich učiteľov hodnotenie za prvý polrok školského roka 2013/2014. Žiaci si preberú hodnotenia vedomostí získaných v prvom polroku v 2 159 základných školách, 718 stredných školách, 233 špeciálnych základných školách a 133 špeciálnych stredných školách v dennej forme štúdia. 
     Školákov následne čakajú jednodňové polročné prázdniny, ktoré budú v pondelok 3. februára 2014. Už onedlho sa však žiaci budú môcť tešiť na týždňové jarné prázdniny, ktorých termín je individuálny podľa krajov. Jarné prázdniny tak v závislosti od krajov potrvajú v období od 17. februára do 7. marca 2014. 
     Žiaci dostávajú výpisy polročných hodnotení, ktoré nie sú verejnou listinou a ich formu si určuje sama škola, resp. triedny učiteľ. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie. Klasifikačné porady, na ktorých pedagogické rady hodnotili prístup a vedomosti žiakov v prvom polroku, sa uskutočnili v školách minulý týždeň.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku