Žiaci prvého stupňa ZŠ majú k dispozícií 95 percent učebníc

19.08.2014
     Pre žiakov na prvom stupni základných škôl sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR podarilo zabezpečiť 95 percent všetkých požadovaných učebníc, teda o viac ako 20 percent viac, ako mali žiaci k dispozícií na začiatku minulého školského roka. Rovnako takmer všetky učebnice – až 93,2 percenta budú mať k dispozícií žiaci špeciálnych škôl.
     Prioritou ministra Petra Pellegriniho bolo zabezpečenie učebníc práve pre týchto žiakov, ktorí ich potrebujú najviac. “Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť všetky dôležité učebnice, keďže pre základné školy chýbajú len knihy ako informatická alebo výtvarná výchova,“ povedal minister Peter Pellegrini.
     Celkovo majú školy k dispozícií 75 percent učebníc, ktoré si objednali, čo je o 15 percent viac ako v predchádzajúcom školskom roku. Problémy s učebnicami avizoval minister už po svojom nástupe do funkcie.
      "Vzhľadom na krátkosť času som sa musel nejakým spôsobom rozhodnúť, čo budú priority ministerstva, a preto som vydal pokyn, aby sme sa primárne snažili uspokojiť v čo najvyššej miere prvý stupeň ZŠ, teda deti, ktoré sa prvýkrát stretávajú so školou a učebnicami," vysvetlil minister školstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku