Žiaci preukázali jazykové zručnosti, originalitu a lokálpatriotizmus

25.03.2014
     Turistické atrakcie levického regiónu v angličtine, potulky po abovskom regióne v angličtine a nemčine alebo francúzsky sprievodca po východoslovenskej metropole. Aj takto vyzerali práce žiakov základných škôl, s ktorými sa zapojili do súťaže agentúry rezortu školstva pre štrukturálne fondy.
     Kreativita kolektívov ôsmakov pri vytvorení multimediálneho sprievodcu v cudzom jazyku priniesla úspech trom víťazným školám, ktoré si dnes prevzali ceny z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
     "Každá súťaž motivuje a inovuje myslenie mladých ľudí. Ministerstvo podporuje aktivity, pri ktorých sa žiaci nielen zabavia, ale aj zviditeľnia svoj kraj a niečo nové sa naučia,“ konštatoval na podujatí minister Dušan Čaplovič.
     Úlohou súťažiacich bolo pútavou a náučnou formou prezentovať vybraný región alebo mesto v cudzom jazyku, čím žiaci zároveň vytvorili učebnú pomôcku aj pre iné školy.
     Na prvom mieste sa umiestnila Základná škola Pri Podlužianke z Levíc, ktorej práca v anglickom jazyku poodhaľuje zaujímavé turistické miesta regiónu. Prácu žiaci obohatili načítaním vlastných komentárov. "Naozaj sme nečakali, že postúpime a už vôbec nie, že vyhráme“, zhodli sa unisono víťazi. Potulky abovským regiónom v anglickom a nemeckom jazyku priniesli druhé miesto žiakom Základnej školy na Postupimskej ulici v Košiciach. Trojicu najlepších prác uzatvára francúzsky sprievodca po východoslovenskej metropole od žiakov Základnej školy na Staničnej ulici v Košiciach. 
     "Do súťaže sa prihlásilo až 123 kolektívov ôsmakov. Som rád, že táto súťaž mala veľký ohlas, čo svedčí aj o tom, že žiakov baví ,,hrať sa“ s vedomosťami“, uviedol Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá súťaž vyhlásila. 
     Víťazi si od ministra školstva prevzali poukážky na nákup študijných pomôcok pre celý kolektív triedy a agentúra ich na revanš privítala vo svojom regióne - ôsmakom okrem cien pripravila aj prehliadku Starého mesta v  Bratislave.
     Víťazné práce sú zverejnené na www.asfeu.sk. Súťaž bola spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo na pôde agentúry.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku