Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny

18.02.2016
     Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod na radosť aj rodičia žiakov druhého stupňa. Vďaka sume 2 019 127eur, ktorá bola vyčlenená po dohode Ministerstva školstva s Ministerstvom financií SR, totiž nebudú musieť pre svoje deti hradiť učebnice z rodinného rozpočtu.
     Príspevok sa bude týkať 183 557 žiakov a školám sa rozdelí podľa ich počtu v jednotlivých ročníkoch. Peniaze sú prioritne určené na učebnice pre šiesty, siedmy, ôsmy a  deviaty ročník ZŠ a prvé 4 ročníky osemročného gymnázia, sú účelovo viazané, ale každá škola si môže sama určiť, akú učebnicu chce.
     „Na žiaka to bude vychádzať okolo 11 eur, za čo sa dnes učebnica kúpiť dá. Učitelia budú môcť vyberať z kníh uvedených v zozname, ktorý bude  zverejnený na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR,“
tvrdí šéf rezortu Juraj Draxler.
     Rodičia tretiakov, štvrtákov a piatakov základných škôl už za učebnice angličtiny neplatia od minulého roka. Ministerstvo totiž školám mimoriadne poslalo 1,6 mil. eur, ktoré boli určené práve na tieto knihy.
     „Verejné obstarávanie sme realizovali cez elektronické trhovisko, bolo to jednoduché na špecifikáciu aj sprocesovanie. Som rád, že tu bola možnosť prvýkrát odbremeniť rodičov od nákupu angličtín, hoci zatiaľ v obmedzenom množstve,“ povedal Pavol Halák, riaditeľ ZŠ Fatranská v Nitre a zároveň člen výboru Združenia základných škôl Slovenska.
     Súčasný stav je taký, že jednotná učebnica angličtiny neexistuje – je to z dôvodu,že ani samotní pedagógovia nedokážu určiť jednu, univerzálnu, vhodnú pre všetkých žiakov a učiteľov na všetkých slovenských školách. Deti, ale aj ich pedagógovia, sú totiž na rozličnej vedomostnej úrovni, ktorá sa líši od školy k škole, a tak používajú rozličné typy kníh. Zároveň je veľká variabilita učebných plánov v rámci školských vzdelávacích programov. Ak by ministerstvo nakúpilo jednu učebnicu pre všetkých, je veľmi pravdepodobné, že by ju množstvo škôl používať nechcelo, ako sa to už v minulosti stalo.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku