Zborník ponúka nové možnosti rozvoja čitateľskej gramotnosti

03.06.2015
     Zborník medzinárodnej konferencie „Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“, obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov, ktoré prinášajú návody, spôsoby a praktické ukážky, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Záujemcovia si ho môžu bezplatne stiahnuť z webu Metodicko-pedagogického centra.
     Počas konferencie so svojim príspevkom vystúpila aj Katarína Hincová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá načrtla myšlienku zavedenia predmetu čitateľská gramotnosť do vyučovacieho procesu v slovenských školách.
     Alexandra Húsková z RP MPC sa venovala problematike konkrétnych vzdelávaní zameraných na čitateľskú gramotnosť a zahraničný pedagóg Fernando Antolín Morales priblížil skúsenosti v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti v Španielsku.
     Počas medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie v jednotlivých referátoch, ale i v diskusných príspevkoch odzneli mnohé inšpiratívne názory a námety. Zborník je k dispozícii online na bezplatné stiahnutie na webovej stránke MPC – www.mpc-edu.sk.
     Organizátorom medzinárodnej konferencie bolo Metodicko-pedagogické centrum, ktoré sa dlhodobo a aktívne venuje zvyšovaniu odbornosti pedagógov v oblasti čitateľskej gramotnosti aj prostredníctvom prednášok, workshopov a konferencií.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku