Zástupcovia rezortu školstva budú rokovať vo Švajčiarsku o odbornom vzdelávaní

19.02.2014
     Vedúci služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Stankovský sa v dňoch 20.-22. februára 2014 zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste v Berne. Spolu s Ladislavom Šatkom vedúcim odboru medzinárodnej spolupráce zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania budú rokovať  na pôde Federálneho inštitútu vzdelávania vo Švajčiarsku.
     Predmetom rokovania budú skúsenosti švajčiarskych škôl s duálnym systémom odborného vzdelávania.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku