Zamestnávatelia ponúkajú žiakom od septembra takmer 1 450 miest v duálnom vzdelávaní

04.05.2015
     Spolu 117 zamestnávateľov sa od budúceho školského roka zapojí do duálneho systému odborného vzdelávania. V rámci tohto nového systému ponúknu žiakom celkovo 1 448 miest.
     Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa začalo vzdelávať takouto formou, si môžu vybrať zo zverejnenej ponuky zamestnávateľov. Pre ďalšie informácie o zamestnávateľovi a benefitoch, ktoré žiakovi počas vzdelávania poskytne môžu osloviť priamo príslušného koordinátora. Kontakty na nich sú uvedené v uvedenom zozname.
     Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní na Slovensku, ktoré sa zavádza od 1. septembra 2015, nájdete na stránke národného projektu  Rozvoj stredného odborného vzdelávania.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku