Zamestnanci ŠPÚ si vyskúšali rôzne aplikácie v didaktike jazykov

06.06.2017
     Zamestnanci ŠPÚ  si dnes na počítačovom školení na tému Položková analýza v zmysle teórie IRT vyskúšali využitie rôznych aplikácií v didaktike cudzích jazykov, ako aj v slovenskom a v maďarskom jazyku. V rámci rozvoja celoživotného vzdelávania majú zamestnanci ŠPÚ možnosť zúčastňovať sa seminárov podľa oblasti svojho profesijného zamerania.
     V súčasnosti prebiehajú semináre  najmä pre odborníkov  z oblasti cudzích jazykov k využívaniu  jazykových korpusov. Jazykové korpusy Aranea z 18 jazykov predstavil vo svojej prednáške Ing. Vladimír Benko, PhD. , ktorý pôsobí na Univerzite Komenského na UNESCO Katedre plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie a zároveň pracuje aj v SAV.
     „Celoživotné vzdelávanie je v dnešnej turbulentnej dobe nevyhnutnosťou, poznatky z predchádzajúcich mesiacov už dnes nemusia stačiť. Preto považujem za dôležité, aby sa zamestnanci ŠPÚ neustále vzdelávali a získavali nové poznatky, aby mohli kráčať s dobou, “ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku