Základná škola vo Veľkom Bieli má nový pavilón

26.06.2019

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera vo Veľkom Bieli uskutočnilo slávnostné otvorenie nového pavilónu tamojšej základnej školy.
     Oľga Nachtmannová spolu so starostom obce Antonom Danterom a riaditeľkou školy Danielou Romanovou prestrihli pásku pred prístavbou školy, ktorá je príkladným riešením pre rýchlo sa rozvíjajúcu obec.
      Škola tak získala hneď štyri nové triedy, ktoré jej pomôžu zvládnuť zvyšujúci sa počat žiakov. Vzhľadom na úzky kontakt obce s hlavným mestom predstavuje toto rozšírenie priestorových kapacít školy prínos pre obyvateľov, ktorí denne cestujú za prácou do Bratislavy, ale aj pre občanov, ktorí pracujú v domácom prostredí.
     Štátna tajomníčka vyjadrila potešenie a vďaku za to, že stále existujú starostovia, ktorí sú spoľahlivými a zodpovednými partnermi pri rozvoji podmienok nášho vzdelávacieho systému na Slovensku.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku