Zajtra sa uskutoční tlačová konferencia Metodicko-pedagogického centra

24.03.2011

     Publicita ESF projektov realizovaných v Metodicko-pedagogickom centre v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v školstve bude v piatok 25. marca 2011 o 10.30 hod. hlavnou témou tlačovej konferencie. Stretnutie sa uskutoční za účasti štátneho tajomníka rezortu školstva Jaroslava Ivanča. Hovoriť sa na ňom bude aj o uplatňovaní zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch v praxi či ďalších legislatívnych úpravách školských zákonov s cieľom zvyšovania efektivity vzdelávania. 

Miesto: MŠVVaŠ SR, 4. posch., Stromová 1, Bratislava

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku