Zajtra budú vymenovaní rektori štyroch vysokých škôl

29.06.2011

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa zúčastní zajtra 30. júna 2011 na vymenovaní rektorov štyroch vysokých škôl. Slávnostný akt sa uskutoční o 11.15 hod. v priestoroch Prezidentského paláca. Z rúk prezidenta SR si prevezmú menovací dekrét na nové funkčné obdobie títo rektori: 

  • 1. doc. Milan Rašla, akad. mal. - VŠMU Bratislava
  • 2. prof. RNDr. René Matlovič, PhD. - PU Prešov
  • 3. Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. - TU Košice
  • 4. Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. - VŠM Trenčín (súkr.VŠ)

Bratislava 29. júna 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku