Zajtra budú vymenovaní do funkcie rektori dvoch verejných vysokých škôl

13.02.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa zúčastní zajtra 14. februára 2012 na vymenovaní rektorov dvoch verejných vysokých škôl. Slávnostný akt sa uskutoční o 13.00 hod. v Prezidentskom paláci. Z rúk prezidenta SR si menovací dekrét prevezmú: 

- prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (1. funkčné obdobie) - Technická univerzita vo Zvolene,
- doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. (2.  funkčné obdobie) - Akadémia umení v Banskej Bystrici.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku